Gamer – en YouTuber – NotEntirelySure is er in geslaagd om Super Mario Bros voor de NES uit te spelen met slechts 500 punten. Waar normaal gesproken gamers de game met een zo’n hoog mogelijke score willen uitspelen, koos NotEntirelySure ervoor om voor de laagst mogelijke score te gaan. En dat is hem gelukt.

De video van de prestatie vind je hierboven.