Games zijn niet altijd even logisch opgebouwd. Zo zijn er altijd meer bewoners dan bedden in een typisch RPG-stadje en kunnen soldaten honderden kogels koppen zolang ze tussendoor even niet geraakt worden. Vaak zijn dit soort onrealistische elementen ter bevordering van de gameplay, maar dit maakt het nog niet minder vreemd. Deze keer bekijken we de wereld van Pokémon, en in het bijzonder hoe hier het bestuur is ingericht.

Het feit dat deze hele wereld draait om het vangen van wezens door middel van Pokéballs, beschouw ik als een gegeven. Wat ik echter wel opmerkelijk vind, is dat tienjarige kinderen zonder ouderlijk toezicht de wijde wereld in trekken. Sterker nog, zelfs kleuters waggelen met hun Pokémon rond in de middle of nowhere, dus enige vorm van bezorgdheid om het kroost lijkt afwezig te zijn. Aangezien je opvallend weinig rechtschapen volwassen mannen tegenkomt op je avontuur, valt te concluderen dat de kindertjes ofwel sneuvelen in de wildernis, ofwel gerekruteerd worden door criminele organisaties. Hoort er geen overheidsinstantie te zijn die zich ontfermt over dit arme grut?

Youngster Joey

Helaas; voor zover ik weet, is er geen capabele regering in de wereld van Pokemon. Sowieso lijkt politiek hier nauwelijks een rol te spelen; je hoort er nooit iemand over, kennelijk zijn de burgers er weinig mee betrokken. In verschillende regio’s zijn wel presidenten te vinden, maar dit zijn enkel bazen van grote bedrijven binnen de Pokéball-industrie en niet de leiders van de regio’s. De enige groep mensen die doet vermoeden dat er een degelijke vorm van organisatie of leiding van bovenaf bestaat, is de politiemacht. Dat zij machteloos staan tegenover tienjarige jongetjes en excentriek geklede criminelen, doet mij echter weer twijfelen aan hun kwaliteiten.

Naast de publieke veiligheid worden ook andere overheidstaken verwaarloosd. Wat te denken van de infrastructuur bijvoorbeeld? Het leeuwendeel van de wegen is nauwelijks verhard en meestal overwoekerd door hoog gras. Met een beetje pech moeten er ook nog zware stenen, hoge richels, rivieren of donkere tunnels getrotseerd worden. Natuurlijk zijn er een aantal uitzonderingen waarbij er degelijk wegdek is aangelegd, maar deze paden zijn zeer spaarzaam. Door de slechte begaanbaarheid van de publieke ruimte wordt de burger gedwongen om zich te verplaatsen middels de benenwagen, de fiets of, zeer recentelijk, de rolschaats. En nota bene de enige snelweg die te vinden is in de wereld van Pokémon (boven Route 4 in de Unova-regio) is niet verbonden met een stad of een andere route; de auto’s die hier verloren zijn geraakt, zullen wel eeuwig rondjes blijven rijden op zoek naar een uitweg. Als je geen beschikking hebt over een Pokémon die de aanval Fly kan, ben je als burger zeer beperkt in je gaan en staan.

Pokemon XY Route 3

En zo zijn er nog veel meer zaken die niet lijken te kloppen; dat de Poké Marts een monopoliepositie hebben, dat zelfs de grootste havensteden omringd zijn door ondoordringbare riffen, dat de voornaamste wetenschappers nog minder weten dan een gemiddeld kind, en ga zo maar verder. Het enige dat wél goed geregeld lijkt te zijn, is de gezondheidszorg. Vrijwel iedere stad beschikt over een Pokémon Center waar zieke of gewonde Pokémon binnen enkele seconden genezen kunnen worden. Daarnaast staat er in ieder hospitaal een computer waarmee je Pokémon kan uploaden naar en downloaden van de cloud. En dat allemaal gratis! Voor niets gaat echter alleen de zon op, dus deze services moeten toch op de één of andere manier gefinancierd worden. Hier gaat waarschijnlijk al het overheidsgeld heen. Ik waardeer de ziekenzorg ten zeerste, maar misschien zou de overheid (áls deze al bestaat) er goed aan doen zich iets meer om haar andere taken te bekommeren.

De wereld van Pokémon steekt ingewikkeld in elkaar; alles te weten komen over Pokémon is een hele uitdaging en de mens zal deze taak wellicht nooit afkrijgen. Maar ondanks de aanwezigheid van deze bovennatuurlijke wezens, blijft voor mij het grootste mysterie hoe men met zo’n incapabele overheid aan het roer nog niet in totale chaos beland is.