Nintendo heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het ontbreken van de optie om een homoseksuele relatie aan te gaan in Tomodachi Life. Het bedrijf besluit echter niet deze functie later nog toe te voegen, omdat dit teveel verandering zou zijn om via een patch door te voeren.

Enkele weken geleden startte de commotie rond het niet kunnen aangaan van homoseksuele relaties in Tomodachi Life, een speelse levenssimulator voor de 3DS. Door een bug in de game en enkele misleidende afbeeldingen op internet werd gedacht dat het mogelijk was om met iemand van hetzelfde geslacht een relatie te beginnen, maar dit bleek onwaar. Hierna barstte het vraagstuk los waarom twee mannen of twee vrouwen niet een relatie met elkaar aan konden gaan in de game.

Aanvankelijk wilde Nintendo er niets van weten; het was het gevolg van miscommunicatie en een fout in de code. Inmiddels heeft het Japanse bedrijf toch maar zijn excuses aangeboden onder druk van de heftige reacties die het teweegbracht. Tomodachi Life wordt echter niet meer aangepast; dit zou te ingrijpend zijn om via een patch nog te veranderen aan de game. De Westerse release zal dus nog steeds geen optie tot homohuwelijk bevatten. Wel belooft Nintendo dat een eventueel vervolg op Tomodachi Life meer open en representatief voor alle spelers zal zijn.